15th century bra discovered in AustriaAmazing information about the discovery of 15 century bra in Austria.
I think it changes the stories of the discovery of the same dress and bra stories. Whole story you can read on University of Innsbruck

W Austrii dokonano szczególnego odkrycia, a mianowicie znaleziono 4 staniki, które zostały znalezione w austriackim zamku datowane są na 15 wiek, co oznacza, że ten ubiór pojawił się 500 lat wcześniej niż dotychczas sądzono. Odkrycia dokonała archeolog z Uniwersytetu w Innsbruku - Beatriz Nutz. Więcej

Photo © Institute for Archaeologies and Beatrix Nutz

1790 corset from Norah Waugh Corsets & Crinolines


I have some new costumes plans. A few weeks ago I inspired of one of the best blogs about sewing costumes - Before the Automobile. I started to sew my first 18th century corset. It is my exercise sewing" corset. For me construction and sewing corset is not easy but it will be pleasure when the whole corset I can wearing.
Wakacje sprzyjają szyciu i rysowaniu. Nowe plany śmigają jak szybowce i nie wiadomo za które się wziąć. Na początek jak zwykle bielizna, do której zaliczam też gorsety. Zaczynam od projektu gorsetu 1790 roku z książki Nory Waugh Corsets & Crinolines. Konstrukcja i szycie ręczne bardzo męczące ale za to jest możliwość poznawania technik szycia i konstrukcji.

I' m an author ...


Today, I got my copy of the East Asian Studies of Gdansk University. Appeared in it because my article From Ritual to the scene. Dance in Yunnan - its past and present on the history of dance in Yunnan and related my experience of Chinese dance.

Dziś, dostałam swój egzemplarz autorski Gdańskie Studia Azji Wschodniej (Uniwersytet Gdański). Ukazał się bowiem w nim mój artykuł Od rytuału do sceny. Taniec w Yunnanie – jego przeszłość i współczesność na temat historii tańca w Yunnanie i związanych z tym moich chińskich doświadczeń tanecznych.

Once again come to home


My big break was related to my trip to Warsaw. But as promised I'm coming symposium in Rothenfels. Symposium was a sucessful dance meeting. We had lectures and practical sessions of the dances which were mentioned in the lectures. We have also same performances and for to finish the symposium took place the ball with historical costumes.
For me was very interesting the lecture of Carolyn Marsh about Polonaise - The Elusive Baroque Polonaise. Hubert Hazebroucq and his lecture - French Six Dances in Germany: An instruction by Johann Georg Pasch was very inspirational for me for his research method. For the evening classes (practise) was interesting Budapest, Cairo, Peking - unterwegs mit Dubreil and Delpech.