Palazzo Davanzati & Gucci Museum and Restaurant in Firenze. (2)

Na początku niestety moje wpisy nie są ułożone w jakiś porządek. Myślałam, że na osobnych stronach możliwe jest pisanie postów, przynajmniej u mnie to nie wychodzi. Pozostają tylko etykiety, które jako tako porządkują blog.

At the beginning, unfortunately, my entries are not arranged in any order. I thought you were on separate pages you can write posts, at least for me it does not work.  

Palazzo Davanzati, to dziś muzeum, które pokazuje jak dawniej czyli w XIV/ XV wieku żyli bogaci patrycjusze florenccy. Od samego początku mam okazję obserwować jak to muzeum z roku na rok się rozrastało, jak przebiegała konserwacja oraz jak z małego nie pozornego muzeum, dziś jest głównym ośrodkiem hafciarstwa (tam mieści się kolekcja haftów i koronek od średniowiecza aż do późnego XIX wieku). Palazzo słynie ze swoich pokoi w których znajdują się freski jak np. Sala dei Pappagali (Sala Papug). 

Palazzo Davanzati is now a museum that shows how the past or in the fourteenth / fifteenth century Florentine patricians lived . From the beginning, I have the opportunity to observe how the museum each year it began to grow, as well as maintenance proceeded with no apparent small museum today is a major center for embroidery (there is a collection of embroideries and laces from the Middle Ages until the late nineteenth century). Palazzo is famous for its rooms where there are frescoes such as Sala dei Pappagali (Hall parrots).
source


source

Każdy pokój urządzony jest jakby zaraz mieli się pojawić mieszkańcy z XV wieku. Duża sypialnia z kominkiem i obok z łazienką oraz ubikacją (warto to zobaczyć i przestać mówić, że w średniowieczu nie istniała higiena osobista czy nie było łazienek). W sypialni można też zobaczyć obok ogromnego łoża także drewnianą kołyskę. Na samej górze urządzono kuchnię i wyposażono wnętrza sprzętami kuchennymi używanymi w XV wieku. 

Each room is decorated just as if they were to receive people from the fifteenth century. Large bedroom with fireplace and next to the bathroom and toilet (it is worth it to see and stop saying that in the Middle Ages there was no hygiene and no bathroom). The bedroom can also be seen next to a huge bed of a wooden cradle. At the top is decorated interiors equipped kitchen and cooking utensils used in the fifteenth century.
 
Niestety w pałacu nie wolno robić zdjęć. Ale ja widać niektórzy je robią i wnętrza pałacu można obejrzeć na różnych blogach jak np. tu

Unfortunately, the palace is not allowed to take pictures. But I can see some of them do, and the interior of the palace can be seen on various blogs such as here
 
Ja chciałam wspomnieć o tym, że Palazzo Davanzati współpracuje z rzemieślnikami zajmującymi się różnymi technikami hafciarskimi w jednej z komnat można zobaczyć także przybory do haftowania i szycia, różnego rodzaju nożyczki, naparstki a także zachowane jedwabne nici. Na specjalne zamówienie dla pałacu powstawała narzuta na łoże, jest próbą rekonstrukcji narzuty znajdującej się w Victoria &Albert Museum

I wanted to mention that the Palazzo Davanzati works with artisans dealing with different embroidery techniques in one of the rooms you can see the accessories for embroidery and sewing, all kinds of scissors, thimbles and preserved silk thread. At the request of the palace arose bed quilts, bedspreads is an attempt to reconstruct located at the Victoria & Albert Museum.

 
source ( jedna ze scen)

Wykonana włoską techniką trapunto, robi duże wrażenie, ilustruje bowiem historię Tristana. Narzutę tę wykonała artystka hafciarstwa Silvana Vanni. Wicej o autorce rekonstrukcji jak i o dziejach tej narzuty oraz czym jest technika trapunto jest tutaj

Made Italian trapunto technique, impressive, because history shows Tristan. Quilt that she made ​​embroidery Silvana Vanni. For more about the author and the reconstruction of the history of the bedspreads and the trapunto technique is here. 
Film about PalazzoDavanzati.


Drugim miejsce gdzie najchętniej przesiadywałam długie godziny to Muzeum Gucci mieszczące się obok Palazzo Vecchio. Ich restauracja to strzał w dziesiątkę, połączona jest z księgarnią i czytelnią w jednym. Można więc przyjść na obiad albo na kawę i poczytać sobie czasopisma leżące na długim stole w drugim pokoju, gdzie także stoją książki, które można poczytać, obejrzeć przed decyzją kupienia. Księgarnia mieszcząca się w trzecim pomieszczeniu specjalizuje się w sztuce oraz dziedzinach pokrewnych jak architektura, moda, historia wnętrz czy ubioru, znaleźć można książki o szyciu, projektowaniu czy modelowaniu. Można też kupić pamiątki Gucci - jak torby, saszetki, kosmetyczki, czy długopisy. W centralnej części mieści się restauracja i z wyśmienitym menu. Poleca się tu produkty organiczne, eco i fair trade (kawa), podaje się dania z ruchu Slow Food. Mogę polecić wszystkie dania tej restauracji ale najlepszym daniem - jakie tam jadłam to octopus (ośmiornica) z kremem z cieciorki, z rukolą i sezamem. Każda potrawa była świetnie doprawiona i smaczna, tam po raz pierwszy próbowałam risotta z Maremmy. Po południu espresso z czekoladowym ciastkiem lub mini owocowe tarty i do tego dobra książka - czy można chcieć czegoś więcej?
Należy dodać, że obsługa jest przemiła i na najwyższym poziomie. Na pierwszym piętrze mieści się muzeum Gucci, ja nie byłam - zostawiam kilka miejsc na przyszły rok.

Another place where I spent long hours Gucci Museum is located near by to Palazzo Vecchio. The restaurant is connected to the bookshop and reading room in one. So you can come for lunch or a cup of coffee and read the newspapers lying on a long table in the other room , where the face book that you can read, watch before you decide to buy . Bookstore located in the third room specializes in art and related fields as architecture, fashion , history of interiors and clothing you can find books about sewing, design and pattern making. You can also buy souvenirs Gucci - like bags , vanity , vanity , or pens . In the central part has a restaurant and an excellent menu . Recommended here organic products , eco and fair trade (coffee ) , administered dishes Slow Food movement . I can recommend all the dishes the restaurant but the best dish - we ate there the octopus (octopus ) with cream of chickpeas with rucola and sesame seeds. Each dish was well seasoned and tasty , there's the first time I tried the risotto from the Maremma . In the afternoon espresso with chocolate cake and mini fruit tarts and to the good book - if you ask for more ?It should be noted that the service is delightful and at the highest level . The first floor houses the museum Gucci, I was not - I leave a few places for next year.

Kilka słów na temat kuchni toskańskiej. Nie lubię jej, Dla mnie jest bez porównania uboższa  niż kuchnia polska. Zupy nie istnieją a to co jest zupą toskańską czy tzw ribollita, mi nie smakuje. Kompletnie bez smaku, brak przypraw. No i te ciągłe "al dente" - jest po prostu nie jadalne. Brakowało mi różnorodności, te ciągłe makarony i pizze, miała wrażenie, że tak kuchnia coś strasznie zubożała pomimo że Toskańczycy mają tyle warzyw i owoców do wyboru, że naprawdę smaczne jedzenie można zrobić samemu.  Nie smakowało mi więc ani w słynnej Buca Lappi ani w Sostanza. W tej ostatniej podają rosół  z pępkami Wenus, gotowaną nogę kury w rosole a jakże al dente - i było dla mnie nie jadalne. Za to w każdej z wymienionych restauracji podają wyśmienite desery, ciasta i pieczywa.Do moich ulubionych miejsc należy też cantinetta Verrazzano, gdzie miałam śniadania i piłam wyśmienitą caffe latte.

A few words about Tuscan cuisine. I do not like it, for me, is incomparably poorer than the Polish cuisine. Soups do not exist and what is the so-called Tuscan soup ribollita, I do not like it. Completely tasteless, no spice. Well, they always "al dente" - it's just not edible. I missed the diversity and the continuous pastas and pizzas, she seemed to be so cooking something terribly impoverished despite Tuscans have enough fruits and vegetables to choose from, really good food that you can do yourself. So I did not like, or in the famous Buca Lappi or in Sostanza. In the latter shall navels tortellini, cooked chicken leg in broth and how al dente - and it was for me not edible. But in each of these restaurants serve delicious desserts, cakes and pieczywa.Do my favorite places to be too Cantinetta Verrazzano, where I had breakfast and drank delicious caffe latte.

Cantinetta Verazzano i moje śniadanie

Myslę, że kuchnia toskańska i to co podają we Florencji w głównej mierze podaje sie pod gust i smak "Americano" - czyli turystów amerykańskich oraz osiedleńców z Ameryki bo to oni w głównej mierze wykupują stare domu remontując je i tu mieszkają. Zresztą to  o nich pisze Dario Castagno w swoich książkach.

***
I na koniec rzecz która mnie zirytowała. Otóż znalazłam ogłoszenie o szkoleniu z zakresu organizacji wystaw i ucieszyłam się, że będę mogła skorzystać z tej przyjemności. No niestety, szkolenie jest tylko dla pracowników muzealnych a  ja jako, że nie pracuję w muzeum już nie mogę brać w nim udziału. Mimo iż w przyszłym roku będę pracować przy wystawie myślałam, że bycie otwartym na nowe doświadczenia jest możliwe. Jednak tak nie jest. Dyskryminacja czy przywilej ?

Dramaty miłosne i kościół Santa Maria Novella we Florencji (1). Love and Santa Maria Novella in Firenze. (1)

Jednym z moich ulubionych miejsc we Florencji jest znany kościół Santa Maria Novella. Znajduje się on tuż przy Dworcu Kolejowym, który nazywa się tak samo jak ów kościół. Jest to jeden z zabytków, które powinien odwiedzić każdy kto zajmuje się historią ubioru oraz historią sztuki. Kościół założony przez dominikanów budowany w XIII wieku i rozbudowywany i dekorowany w XV wieku. 

One of my favorite places in Florence is known to the church of Santa Maria Novella. It is located near to the Firenze Railway Station, which is called just like that church. This is one of the sights that you should visit anyone who deals with the history of clothing and history of art. Church founded by the Dominicans built in the thirteenth century and expanded and decorated in the fifteenth century.
 
W Kaplicy Tornabuonich znajdują zapierające dech freski Domenica Ghirlandaio przedstawiające sceny z życia Marii oraz sceny z życia Św. Jana. Rodzina Tornabuonich była jedną z potężniejszych i bogatszych rodzin we Florencji. Freski powstawały w latach 1485 - 1490 w pracowni mistrza Ghirlandaia i jego uczniów. Do dziś freski zachowały się w znakomitym stanie i pomimo upływu czasu jak i konserwacji nie straciły także na kolorach. Autor przedstawił także obok scen z Testamentu także postacie z rodu Tornabuonich, ubrane w bogate ubiory patrycjuszy florenckich. W połączeniu z ornamentami na tkaninach i kolorami stanowią swoisty "album rodzinny" z którego można czerpać garściami informacje na temat renesansowego ubioru z końca XV wieku. 

The Chapel Tornabuoni are breathtaking Domenico Ghirlandaio frescoes depicting scenes from the life of Mary and scenes from the life of St. John. Family Tornabuoni was one of the most powerful and wealthy family in Florence. The frescoes were created in the years 1485 - 1490 in the workshop of Ghirlandaio master and his pupils. Today, the frescoes are preserved in excellent condition and despite the passage of time and maintenance are still well on colors. The author presents the next stages of the Testament characters Tornabuoni family, dressed in rich garments Florentine patrician. In conjunction with ornaments on fabrics and colors are a kind of "family album" of which you can take handfuls information about Renaissance clothing from the late fifteenth century.

 
Na freskach uwagę przyciąga jedna z ważniejszych postaci kobiecych tamtego okresu. Przedstawiona w profilu albo en face, młoda dziewczyna w giornei to Giovanna degli Albizi, która wyszła za mąż za Lorenzo Tornabuoniego, syna florenckiego bankiera w 1486 roku, małżeństwo było zgodne i udane ale nie brakowało i dramatów i tragedii. Młoda Giovanna zmarła podczas porodu w wieku lat 20. Giovanna była także muzą artystów (w tym przede wszytskim wspomnianego Domenica Ghirlandaio) kobietą wykształconą i rozumiejącą sztukę.
Znany jest także portret Giovanny z warsztatu Ghirlandaia i uważany za portret pośmiertny, znajdujący się w kolekcji Muzeum Thyssen - Bornemisza w Madrycie. To od tego portretu rozpoczęła się moja przygoda z historią sztuki i ubioru. 

The frescoes attracted attention as one of the most important women of the period. Presented in the profile or full face, a young girl in giornea is Giovanna degli Albizi who married Lorenzo Tornabuoni, the son of Florentine banker in 1486, the marriage was consistent and successful but there was no shortage and drama and tragedy. Young Giovanna died in childbirth at the age of 20. She was also the muse of artists (including  Domenico Ghirlandaio) and educated woman who understands art.

It is also known portrait of Giovanna from the workshop of Ghirlandaio and regarded as a posthumous portrait, in the collection of the Thyssen - Bornemisza Museum in Madrid. It is from this portrait began my adventure with the history of art and clothing.


Giovanna na portrecie ubrana jest w suknię spodnią oraz wierzchnią. Giornea to wierzchnia suknia bez rękawów, luźna, spod której widać suknię spodnią nazywaną - gamurra. Gamurra była suknią gdzie stanik i spódnica były razem zszyte. Stanik był obcisły i sznurowany z przodu. Rękawy szyte były z tego samego materiału co suknia lub też szyte z innego kolorystycznie materiału.


Giovanna in the portrait is wearing a dress bottom and top. Giornea to top sleeveless dress, casual dress can be seen from the bottom called - gamurra. Gamurra was where the dress bodice and skirt were sewn together. Bodice was tight and tied in the front. Sleeves were sewn with the same material as the gown sewn or another color material.

Santa Maria Novella, Florencja


wnętrze kościoła, w głębi Kaplica Tornabuonich, na pierwszym planie, krzyż Giotta


Kaplica Tornabuonich, strona prawaNa pierwszym planie po lewej w centrum stoi Giovanna ze swoja służbą
Tym razem Giovanna stoi po prawej stronie w giornei podobnej z portretu

Warto także zatrzymać się przy fresku Masacia  Świętej Trójcy z ok. 1425 roku. 
You should also stop at the Holy Trinity fresco by Masacio from about 1425.

Strona oficjalna kościoła Santa Maria Novella
Ciekawostka:  niedaleko kościoła znajduje się apteka Santa Maria Novella w tym roku świętuje 400 lecie istnienia. Dziś jest to także perfumeria (apteki dawniej sprzedawały perfumy), sklep oraz muzeum, niestety nie zdążyłam ją zwiedzić. Mam nadzieję, że zrobię to następnym razem.

Official site of the church of Santa Maria Novella

Interesting fact: the church is located near Santa Maria Novella pharmacy this year celebrates 400 years of existence. Today, it is a perfume (formerly pharmacies selling perfume), and a museum shop, but I could not visit it. I hope I'll do it next time.


Recently, the topic of Giovanna appeared to be an interesting book: Lorenzo and Giovanna. Timeless Art and Fleeting Lives in Renaissance Florence by Gert Jan van der Sman


Come back from Milan and Firenze. Wróciłam.

Kościół Santa Maria Novella we Florencji, Kaplica Hiszpańska, freski Andrei di Bonaiuto.  I just got home from my Italian odyssey. I was in Milan and Florence. Lots of experience, nice meeting with nice people and a lot of exhibitions and museums is still in my memory. For this reason, I decided to expand the blog for information about the city of Florence because I already know very well and I do not want to mix with the topic clothing . And in this way to share historical information and the practical about Florence.

Dopiero co wróciłam do domu z mojej włoskiej odysei. Byłam w Mediolanie oraz we Florencji. Dużo wrażeń, miłych spotkań z miłymi ludźmi oraz wiele wystaw i muzeów pozostaje nadal w mojej pamięci. Z tego względu postanowiłam rozszerzyć blog o informacje o Florencji bo to miasto znam już bardzo dobrze a nie chcę mieszać tematu z tematem ubiorów aby nie tworzyć chaosu. I tym sposobem podzielić się informacjami historycznymi oraz tymi praktycznymi na temat Florencji.