Podziękowania. A few thoughts

Podczas pracy/ during working with my passion

 Zbliża się koniec 2013 roku, rok, który był w miarę dobry a na pewno lepszy od poprzednich 5 lat. Ponieważ nie lubię rozpisywać się na swój temat, pozwolę tutaj na tych kilka wersów refleksji. Od kilku lat miałam (i czasami nadal mam) wątpliwości nad sensem mojej pasji. Czy byłabym lepsza, mądrzejsza jeśli zajmowałabym się rzeczami które nijak się mają do mojej osoby. Jestem wybitnie urodzoną humanistką, nie umysłem ścisłym jak dziś jest na topie i w modzie. Czy to oznacza, że jestem na "marginesie" ? Tak, czasami tak to odczuwam zwłaszcza w kraju gdzie kultura wysoka jest na granicy przepaści. Często też myślę o wyjeździe z kraju, mimo iż podróżuję to jednak jeszcze tutaj wracam. Z drugiej strony niezwykłym może być budowanie podstaw dla polskiej kostiumologii właśnie tutaj. 

Approaching the end of 2013, a year that was quite good and certainly better than the previous 5 years. Because I don't lika to write about myself  as a subject, let here on these few verses reflection. For several years I was (and sometimes still have) doubts the sense of my passion. Would I be better, wiser if I do  things that are completely at odds with my personality. Yes, sometimes I feel like this is especially in a country where high culture is on the verge of a precipice. Often I think about leaving the country, even though I travel, however, even here back. On the other hand, may be an unusual building foundations for the Polish costumology here.

Ten nadchodzący rok chciałabym aby był piękny i dobry i okazał się wskazówką co robić dalej, w jakim kierunku zmierzać. Moje plany to na pewno "finiszowanie" mojej pracy doktorskiej oraz przy okazji jakieś projekty związane z tańcem dawnym. Na drugim planie jest obecnie moje szycie, więcej skupiam się na osiemnastowiecznym hafcie, któremu poświęcę też jakąś część pracy doktorskiej. Mam duże obiekcje co do szycia, że nie idzie mi najlepiej a ponieważ jestem perfekcjonistką to bardzo ciężko jest czasami powrócić do przerwanej pracy. Zarzuciłam też dokumentowanie swoich prac, prezentowanie swoich zdjęć na blogu w wieku kiedy jest się "już trochę dostojnym" jakoś nie przekonuje mnie. Problemem są też dobrej jakości zdjęcia a ja sobie samej raczej ich nie zrobię, także dla tego mniej jest i mnie samej jak i ubiorów które leżą.

This coming year I would like to be beautiful and good, and was a clue what to do next, what direction to go. My plans are definitely to finish my dissertation and during some projects related to the hisorical dance. In the background is now my sewing, more focus on eighteenth-century embroidery, which also devote some part of the dissertation. I have big objections to sewing, that is not going my best because I am a perfectionist and it is sometimes very hard to return to the interrupted work. I threw a documentation of their work, presenting your photos on the blog in the age when one is "a little dignified" somehow does not convince me. The problem is also of good quality and I itself rather them not do, even for the less is the same as me and garments that lie.

Ten rok jest też o tyle istotnym dla mnie, że mogłam poznać inne inspirujące mnie blogi i tym osobom należą się podziękowania. Z ich postów wynoszę wiele ciekawych informacji przydatnych dla mojej pracy czy to są ilustracje, myśli na temat ubiorów (Buduar Porcelany, La reine de Retro,Muzealne Mody) ciekawe propozycje książkowe (O biografiach i innych drobiazgach). Z blogów zagranicznych najbliższy jest mi blog Kleidung um 1800, autorka tworzy szalenie interesujące posty, wyjaśniające aspekty mody dość trudnego i tajemniczego okresu jakim była końcówka osiemnastego wieku i początek następnego stulecia. Ponieważ nie mam konta na facebooku czasami zaglądam na profil osoby tworzącej piękne gorsety ale też osoby której posty popychają mnie do pracy nad swoimi ubiorami (Corsetry Romance).  

Wszystkim czytelnikom życzę raz jeszcze aby przyszły rok był lepszym i kreatywniejszym aby powstawały nowe pomysły i aby wszystkie projekty się rozwijały stworzyły piękne efekty Waszej pracy. Będę nadal Wam kibicować.

This year is also so much important for me that I could get to know other blogs inspiring me and these people deserve thanks. With their posts'm taking a lot of interesting information useful for my work whether it be illustrations, thinking about clothes (Buduar Porcelany, La reine de Retro, Muzealne Mody) offers interesting books (O biografiach i innych drobiazgach). Excellent blog for me is Kleidung um 1800, the author creates an extremely interesting posts, explaining aspects of fashion quite difficult and mysterious period which was the end of the eighteenth century and the beginning of the next century.  I do not have an account on facebook  but sometimes I look at the profile of the person creating beautiful corsets but also  whose write the posts are pushing me to work with my costume research work (Corsetry Romance).

I wish all Readers once again that New Year was better and creative with new ideas that emerged and that all projects be developed have created beautiful effects of your work. I will continue to cheer for you.

6 komentarzy:

Porcelana pisze...

Dziękuję :) Wzajemnie życzę wszystkiego dobrego na drodze rozwijania własnych pasji oraz szybkiego skończenia i obrony doktoratu :)

Gabrielle pisze...

Nawet nie wiesz, jakie to dla mnie ogromne wyróżnienie, że uważasz mój blog za interesujący! Dziękuję!
I oczywiście życzę Ci, żeby ten nowy rok był dla Ciebie naprawdę wspaniały, utwierdził Cię w tym, co robisz, w tym, że ma to ogromny sens, no i oczywiście, żeby przyniósł ze sobą obronę doktoratu! :)

Magdalena Bioggraff pisze...

Dziękuję:)
Życzę realizacji swych zamierzeń i planów. Pasja jest tym, co nadaje koloryt i przecież niejednokrotnie sens naszemu życiu. Nieustającej pasji życzę, nawet w tym kraju, gdzie kultura jest niewiele znaczącym dodatkiem. Niestety.
Przecieranie szlaków, pionierstwo może być niezwykłe. Dlatego życzę przecierania dróg dla budowania polskiej kostiumologii.
Pozdrawiam i wszystkiego dobrego.

atelierpolonaise pisze...

Porcelano, dziękuję, postaram się w Nowym Roku aby było więcej szycia.

atelierpolonaise pisze...

Gabrielle, akurat od Twojego bloga zaczynam czytanie w internecie, powinnaś dalej pisać i być może wydać jakaś książkę masz dobre "oko" do spraw mody i ubioru.

atelierpolonaise pisze...

Magdaleno to ja dziękuję, dzięki Twoim wpisom wiem jakie książki powinnam czytać i jakich szukać. Także Twoje książki są dla mnie wielka skarbnica wiedzy o życiu kobiet a tym samym związkach z modą.