Czy na pewno utracone? Lost or not lost?


 Przeszukując kostiumologiczne obiekty muzealne w internecie, znalazłam coś co mnie zastanowiło. Otóż na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajduje się informacja o zaginionej „sukni damskiej” z XVIII wieku. Oczywiście zainteresował mnie przede wszystkim haft wełną ( inaczej zwany jako Crewel  embrodery). Miałam silne wrażenie, że ja już gdzies tę suknię widziałam i to w kolorze, zwłaszcza zapamiętałam rekawy przypominające raczej skrzydełka.

By searching fashion museum objects on the internet, I found something, that me interesting. Well, on the website of the Polish Ministry of Culture and National Heritage, there is information about the missing object of  "women's dress" from the eighteenth century. Of course I was interested primarily in  here  Crewel embroidery I had a strong feeling that I've seen this dress somewhere and it's in  picture color, especially remembered sleeves rather resembling wings.

Lady's Dress (for me it's pet an l'air), MKiDN

  Ubiór który skojarzył mi się ze zdjęciem na stronie MkiDN był wystawiany na pamiętnej wystawie „Modny Świat”. Zdjęcia znaleźć można w obu katalogach opisujących obiekty tej wystawy pod redakcją Ewy Orlińskiej - Mianowskiej. 
Strój ten opisany został jako Casquin [casaquin] ze spódnicą; I poł. XVIII wieku. Biały bawełniany ryps, haftowany kolorowa wełna. Casaquin [casaquin] zapinane  z przodu na haftkę na dole rozkloszowane, z krótkimi, trójkatnymi rękawami. Motywy haftu ułozone symetrycznie – wyrastające z pagórków duże fantazyjne drzewka o różnobarwnych kwiatach.

Zdjęcie z wystawy" Modny Świat", zmieszczone kiedyś na stronie MNW; picture from exhibition, source MNW
 Z  kolei w drugim katalogu czytamy „ Modny świat XVIII wieku”:
Casaquin z białej bawełnianej piki, haftowane w duże motywy ukwieconych wielobarwnie krzewów wyrastających z małych pagórków. Zapinane z przodu na haftki.  U góry w ramionach dopasowane dalej rozkloszowane. Po bokach od talii w dół poszerzone przez trójkątne kliny. Tył szeroki, zebrany na środku w plisowane do wewnątrz faldy , wszyte w listwę przy dekolcie. Dekolt w karo odszyty listwa i dekorowany lamówką ze złotego sznureczka. Rękawki krótkie, od wewnątrz rozcięte, wszyte tylko w główce. (…) spódnica długa, marszczona w pasie, z przodu gładka , fałdy spiętrzone z tyłu przy zapięciu. Haft podobny jak w casaquin w duże motywy ukwieconych wielobarwnie krzewów, wyrastających z małych pagórków ozdobionych płotkami, wzbogacony o motyw ukrytych pośród roślinnych krzewów sylwetek jeleni i saren.
(…) Ubiór przerobiony lub pozostawiony istotnego elementu. Historia: Przyjęty do MNW w 1946 r ze składnicy w Henrykowie. Zakupiony w 1922 do zbiorów Kunstgewebemuseum we Wrocławiu od rodziny Oelser. Wówczas otrzymał numer tamtejszej kolekcji 53:22


 These dress which reminded me of the photo on the Polish Ministry of Culture was set on memorable exhibition "Fashionable World of the 18th century"* Photos can be found in both catalogs describing the objects of the exhibition edited by Ewa Orlińska - Mianowska

The sack - backed casaquin jacket of white cotton pique has unusual inverted pleats at the back. it is hip - length, flaring from the narrow shoulders (wedge - shaped gores are let into the side seam). It fastens with wire hooks down the centre front. The neckline is wide and square, finished with a pleat and trimmed with gold braid. The short sleeves, are slit on the underside, only , the upper side of the cap is attached to the armhole.The casaquin is embroidered to shape with large multi - coloured flowering trees, growing from small mounds.(...) The skirt is gathered to a waistband, smooth at the front, with the pleating very tight at the back which has a slit at the centre. The embroidered decoration repets the motif of colorful flowering trees growing from small mounds surronded by low decorative fences. The design is enriched with the figures of deer hiding between the bushes. 
(...) The ensemble appears altered or some important element is missing. 
Wszystko wskazuje na to, że to ten sam obiekt, który jest poszukiwany a znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Warto jeszcze ustalić co jest za ubiór. Opis i zdjęcie wspominają o plisach Watteau co wskazuje na strój typu pet an l’air, który w kroju był szeroki i nie musiał podkreślać sylwetki. Przypomina też jednak z przodu i z kroju rękawów polską jupkę, która także była szeroka. Charakterystyczne rękawki w formie skrzydełek to raczej nie spotykana forma kroju. I być może to wskazuje na jej przerabianie? Materiał haftowany jest wełnianą nicią, ściegiem łańcuszkowym (tamburkowym) i nazywany tez bywa jako haft Crewel, bardzo popularny w Anglii, mniej we Francji.Wydaje się jednak, że w Polsce nie był aż tak bardzo popularny wskazuje  na to proweniencja tego obiektu (kulturowe wpływy niemieckie - pruskie) jak też inna spódnica w zbiorach Muzeum która wcześniej znajdowała się w zbiorach wrocławskich.

All indications are that this is the same object that is sought after and is in the National Museum in Warsaw. 
It is still necessary to determine what is the dress. Description and image mention pleat Watteau which indicates the type of pet an l'air, which was cut wide and did not have to emphasize the silhouette. It draws attention, however, the front and cut the sleeves Polish jupka, who was also broad. Characteristic sleeves in the form of wings rather not encountered form of cut. And perhaps this is indicative of reworking? The material is wool embroidery thread, chain stitch  known as Crewel embroidery, very popular in England, less in France. I find another casaquin - pet an l'air in MET Museum also embroidered in Crewel embroidery. 

Na zakończenie moich dywagacji podobny strój znajduje się w MET Museum, także podpisany jako casaquin z fantastycznymi haftami postaci maskaradowych pochodzący prawdopodobnie z Włoch na co mogą wskazywać haftowane motywy.

MET Museum


MET Museum

Jestem ciekawa co sądzą na ten temat moi czytelnicy? 


* Information is from a catalog "Fashionable World of the 18th century", National Museum in Warsaw, 2003, page 27  
    Korzystałam z Katalogu wystawy Modny Świat  XVIII wieku, Muzeum Narodowe w warszawie, 2003, s. 59; E. Orlińska   -  Mianowska, Modny świat XVIII w i początku XIX wieku, Bosz, s. 100

1763 hussif from Skinner Auction. Przybornik z 1763.


 Jedna rzecz zaplanowana już skończona. Tak jak wspominałam wykonałam neseserek, igielnik, itp ... przedmiot dziś już kompletnie zapomniany a kiedyś obecny na każdym stole w domu. Posiadały go przede wszystkim Panie ale także i Panowie, zwłaszcza ci co wybrali żołnierską drogę. 
W terminologii anglosaskiej nazywano ów przedmiot jako hussif, hussiw, huswife co od razu kojarzy się z gospodynią domu czy żoną. Było to przedmiot wykonywany także przez młode panny, które uczyły się zarówno sztuki szycia jak i haftu. Można było połączyć w nim różne techniki szycia i wykorzystywać skrawki materiałów.


One thing planned already done. As I mentioned I made WoolCanvaswork Needlework Roll-up or Huswif,
 Mój neseserek jest kolejną interpretacją ze Skinner Auction. Haftowany nićmi Adriana na kanwie lnianej.  Techniką jest haft bargello lub inaczej ścieg irlandzki (Irish stitch) oraz ścieg krzyżykowy. Przejścia z jednej techniki do drugiej sprawiły mi problem bo ten haft jest dla mnie „haftem matematycznym” czyli niestety trzeba liczyć „oczka” . Kolory starałam się dobierać takie jakie mogły mieć je wtedy kiedy praca powstawała, obecne kolory jak dla mnie są zbyt wyblakłe. Moje wymiary także są inne: długość wynosi 52 cm a szerokość 11,5 cm. Mam też mniej powtarzających się poziomych wzorów, tylko 5. Kieszonki oraz woreczek i podszewka wykonana jest z jedwabiu z przenikającymi się barwami ciemnej czerwieni, zieleni i szarości co daje odcień starego złota a ornamenty w formie pawich oczek, naprowadzają mi na myśl klimaty sarmackie.My nedllework roll up is another interpretation of Skinner Auction.  I embroidered with Polish DMC
 threads (Ariadna) on linen canvas. Technique is stitch Bargello or otherwise Irish stitch and cross stitchI tried to choose colors such that they can have them then when the work was created, the current colors for me are too faded. My measurements are also different: the length is 52 cm and a width of 11.5 cm. I also have less repeated horizontal patterns, only 5 .Pockets and bag and lining is made of silk with intersecting colors dark red, green and gray which gives the shade of old gold and ornaments in the form of a Turkish paisley, to my mind guide the Sarmatian climates.
 
My plans: Start to 18th century embroidery (again). Jeszcze o haftach

Początek roku zaczął mi się od haftów.
 Mam teraz tyle rozpoczętych prac, że w tym roku koniecznie muszę je zakończyć. Kilka jest a czasów jeszcze średniowiecznych a kilka z XVIII wieku i jeden z XIX wieku. W planach mam wykończenie wszystkich swoich rozpoczętych projektów a przede wszystkim chcę dokończyć kompletowanie XIX wiecznej bielizny. Tym razem dosłownie kilka zdjęć z trwającej pracy nad haftami. Więcej o każdym z projektów będę pisać oddzielnie, kiedy projekt będzie ukończony. 

Beginning of the year I started with embroidery.
 I have now started work so much that this year I really have to finish them. Several are and even medieval times and a few of the eighteenth century and one of the nineteenth century. The plans I finish all their ongoing projects and most of all I want to finish completing the nineteenth century underwear. This time, just a few photos of the ongoing work on the embroidery. More about each of the projects I write separately, when the project is completed.

Pillow for laundry, 1824
Poduszka "inwentarzowa" z 1824 roku, niestety nie pamiętam gdzie obecnie się znajduje chyba w kolekcji Williamsburga w Stanach. 
Cushion inventory for clothes from 1824, unfortunately I do not remember where it is currently located probably in Williamsburg collection in the United States.

Corset from Met Museum
Postanowiłam jeszcze raz zająć się gorsetem, który szyłam jakiś czas temu. Niestety doszłam do wniosku, że jest po prostu na mnie za duży a ponieważ bardzo podoba mi się haft i sam styl gorsetu, próbuję jeszcze raz. Jest inny materiał, inne nici do haftu i sam haft dokładniejszy oraz wzór, który muszę zmniejszyć, zwłaszcza trójkąty na biodrach.

I decided to once again take up corset, who sewed some time ago. Unfortunately, I came to the conclusion that it is too big for me and because I really like the embroidery and same style bodice, I try again. It will be a different material, different embroidery thread and embroidery alone and a more detailed model, which I have reduced, particularly gussets hips.
Husif from Skinner Auction, 1763
Tak, moja fascynacja haftem bargello trwa nadal. Tym razem jest to haftowany neseserek do nici, igieł i innych skarbów. 
Yes, my fascination with the Bargello embroidery is continues. This time it is embroidered hussiw from Skinner Auction, from 1763.

I jeszcze haftowana mufka w związku z projektem spisu krynolinowego. 
And even embroidered muff  project with the Crinoline Sew Along

Planów mam sporo ale czy je zrealizuję ... oto jest pytanie, które pozostawiam sobie otwarte. Te trzy projekty chcę skończyć do końca stycznia.
I have a lot of plans but whether they be realized ... Here is a question. These three projects I want to finish by the end of January.