Green silk caraco. Zielone caraco

Zakończyłam pracę nad przerabianiem caraco. 
Niestety piętrzyły się problemy przy szyciu bo miałam bardzo mało materiału a do tego brzegi bardzo postrzępione przez maszynowy overlock, który przy pruciu sypał się. 

 I finished work on "recycling" silk green caraco.  
Unfortunately piled up problems when sewing because I had very little material and for this very jagged edges by machine overlock.
 

Szyłam ręcznie i próbowałam ściegów historycznych jak też samych sposobów konstrukcji. Podszewką jest bawełna w różnych kolorach, ma być dziwna i zaskakująca, jest tez miła w dotyku. 

I sewed all by hand and tried to stitch historical as well as the same methods of construction. Lining is cotton in various colors, is to be strange and surprising, it is also a nice touch.


Dekoracje jak taśmy musiałam zrobić sama, poprzednie były zrobione z zielonej atłasowej taśmy poliestrowej przez co nie mogłam prasować caraco. Rękawy szyłam wg dawnych osiemnastowiecznych konstrukcji, mają także angażanty.
Decorate the tape had to do the same, the previous were made of green satin polyester tape so that I could ironing the caraco. Sleeves sewed by  eighteenth-century method construction, they also have decorative ruflles.
Bawet jest wykonany z innego materiału w zbliżonym kolorze. Docelowo planuję wykonanie jeszcze dwóch ale muszę znaleźć lepszy materiał. Ten jest dość cienki i nadaje się raczej na robienie wstążek niż bawetu. Inspiracją dla bawetu był portret Charlotty Constancji von  Gralath a zwłaszcza jej rozetka (pisałam o tym tutaj). Niestety starczyło mi tylko na dwie dodatkowe kokardki bo zabrakło mi tym razem bawełnianej koronki i ostatni "poziom" jest bez kokardy (na razie). 

Stomacher is made ​​of another material at approximately the same color. Ultimately, I plan to sew two more but I have to find a better material. This is quite thin and is suitable for making ribbons rather than for stomachers. The inspiration for these was a portrait of Charlotte von Gralath Constancji especially its rosette - cocarde (I wrote about it here). Unfortunately, I only have enough for two more bows because I ran out this time cotton lace and the last "level" is without bows (for now).

Do kompletu także uszyta w zeszłym roku nowa spódnica: 

For renew caraco I also sewn in the last year, the new pettitcoat:


My next article. Jeszcze jeden artykuł


George Chinnery, Muzykująca rodzina,1810-20, A Family Group around a piano.

Jak spędzić 4 miesięcy na pokładzie statku i się nie zanudzić? 
Jak uszyć gorset w upale i gdy brakuje materiału? 
Jak zabezpieczyć się przed komarami? 
Co to są rękawy z Kalkuty i wiele innych informacji będzie w moim następnym artykule, który ma się ukazać tuż, tuż.
Tym razem skupiam się na życiu codziennym i kulturalnym kolonii portugalskiej - Macau widzianej oczami młodej amerykanki Harriet Low Hillard w jej pamiętniku z lat 1829 - 1834. Była też pierwszą kobietą, która dostała się do Kantonu, do którego kobietom nie wolno było przybywać.
Więcej informacji podam jak tekst się już ukaże. Niestety będzie skromny jeśli chodzi o ilustracje. 

How to spend four months on board and not boring
How to sew a corset in the heat?  
How to protect yourself from mosquitoes?
  What are theCalcutta sleeves, and lots more will be in my next article, which is to appear soon.  
This time, I focus on the everyday life of the Portuguese colony -  Macau through the eyes of a young American woman -  Harriet Low Hillard in her diary from the years 1829 to 1834. Was also the first woman to get into Canton, where women were not allowed to arrive.
My article about history of cheongsams (qipao). Artykuł o bardzo seksownych sukienkach.


Dziś post o małych prywatnych sukcesach. 
Ukazał się wreszcie mój referat o historii chińskich sukienek cheongsam (qipao) jako postkonferencyjny artykuł w tomie Strój - zwierciadło kultury. Polecam jednak także pozostałe artykuły gdyż są interesujące - poruszają bowiem zagadnienia nie tylko mody dawnej, historycznej ale też teraźniejszej oraz pod katem geograficznym. Do kupienia w wydawnictwie TAKO

 Today post about small private successes.
 Appeared to finally my paper about the history of Chinese cheongsam dresses (cheongsam) as  article in  Costume - a mirror of culture. I would recommend, however, also other articles as they are interesting - because the issue is not only the historical fashion, but also of modern fashion. 


Sukienki cheongsam to jedne z moich ulubionych, które noszę a są mocno związane ze stylem vintage czy polskim retro. Nie jestem skłonna uważać ubiór za dzieło sztuki - ale wyjątkiem są dla mnie właśnie te sukienki. Nigdy żadna z nich się nie powtarza a chińscy krawcy i hafciarze doprowadzili ją do perfekcji. Popularność zdobyła dzięki Anglikom rezydującym w Szanghaju, później chińskiej emigracji w Hongkongu. Zdobyły uznanie także dzięki znanej książce Richarda Masona - Świat Suzie Wong i .... stały się symbolem pań lekkich obyczajów. Nie mniej noszone także przez elity i kręgi polityczne jak zony dyplomatów - w te sposób moda ta docierała do innych krajów. Dziś można je kupić na rynku jak i w domach haute couture

Chińska reklama, Hongkong lata 30, Chinese advertising, Hongkong, 1930
Reklama mydła, Szanghaj, lata 30, Chinese advertising, Shanghaj
  
Film In the Mood for Love, cheongsam noszone przez Meggie Cheung
Cheongsam jako temat malarski, Chen Yanning

Cheongsam współczesne w stylu retro
Cheongsam dresses are some of my favorites that I wear and are strongly associated with the style of vintage I'm not inclined to dress for a work of art - but except for me is these dresses. Do none of them is not repeated and Chinese tailors and embroiderers brought it to perfection. Famous for its Englishmen residing in Shanghai, China later in exile in Hong Kong. Also gained recognition thanks to well-known book by Richard Mason - The World of Suzie Wong and .... became a symbol of the ladies of easy virtue. No less worn also by the elites and political circles as wives of diplomats - in the way of fashion this reaches other countries. Today, you can buy them on the market as well as haute couture houses.

Shiatsy Chen, 2013