Lila Duran Scandinavian Folklore

photos Laila Duran

Dziś o książce która jest publikacją poświęconą strojom ludowym Skandynawii. Pięknie wydany album Scandinavian Folklore ze zdjęciami które aż dech zapierają. Żałuję że w Polsce jest to temat w ogóle nie brany pod uwagę ani przez autorów, fotografików i wydawców. Marzę aby się to zmieniło i pojęcie stroju ludowego nabrało nowego znaczenia.
Album Lailii Duran będzie miał ciąg dalszy.

Today, a book which is a publication devoted to folk costumes of Scandinavia. Beautifully released an album with photos to breath deny that. I regret that in Poland is a subject not at all taken into account either by the authors, photographers and publishers. It will be wonderfull that, it to be changed and the concept of costume has taken on new meaning.
This album will be continued.

Brak komentarzy: