I' m an author ...


Today, I got my copy of the East Asian Studies of Gdansk University. Appeared in it because my article From Ritual to the scene. Dance in Yunnan - its past and present on the history of dance in Yunnan and related my experience of Chinese dance.

Dziś, dostałam swój egzemplarz autorski Gdańskie Studia Azji Wschodniej (Uniwersytet Gdański). Ukazał się bowiem w nim mój artykuł Od rytuału do sceny. Taniec w Yunnanie – jego przeszłość i współczesność na temat historii tańca w Yunnanie i związanych z tym moich chińskich doświadczeń tanecznych.

2 komentarze:

Kleidung um 1800 pisze...

Wow, perfect!!! Congratulaions!!!

Sabine

atelierpolonaise pisze...

Thank you, Sabine!