Dramaty miłosne i kościół Santa Maria Novella we Florencji (1). Love and Santa Maria Novella in Firenze. (1)

Jednym z moich ulubionych miejsc we Florencji jest znany kościół Santa Maria Novella. Znajduje się on tuż przy Dworcu Kolejowym, który nazywa się tak samo jak ów kościół. Jest to jeden z zabytków, które powinien odwiedzić każdy kto zajmuje się historią ubioru oraz historią sztuki. Kościół założony przez dominikanów budowany w XIII wieku i rozbudowywany i dekorowany w XV wieku. 

One of my favorite places in Florence is known to the church of Santa Maria Novella. It is located near to the Firenze Railway Station, which is called just like that church. This is one of the sights that you should visit anyone who deals with the history of clothing and history of art. Church founded by the Dominicans built in the thirteenth century and expanded and decorated in the fifteenth century.
 
W Kaplicy Tornabuonich znajdują zapierające dech freski Domenica Ghirlandaio przedstawiające sceny z życia Marii oraz sceny z życia Św. Jana. Rodzina Tornabuonich była jedną z potężniejszych i bogatszych rodzin we Florencji. Freski powstawały w latach 1485 - 1490 w pracowni mistrza Ghirlandaia i jego uczniów. Do dziś freski zachowały się w znakomitym stanie i pomimo upływu czasu jak i konserwacji nie straciły także na kolorach. Autor przedstawił także obok scen z Testamentu także postacie z rodu Tornabuonich, ubrane w bogate ubiory patrycjuszy florenckich. W połączeniu z ornamentami na tkaninach i kolorami stanowią swoisty "album rodzinny" z którego można czerpać garściami informacje na temat renesansowego ubioru z końca XV wieku. 

The Chapel Tornabuoni are breathtaking Domenico Ghirlandaio frescoes depicting scenes from the life of Mary and scenes from the life of St. John. Family Tornabuoni was one of the most powerful and wealthy family in Florence. The frescoes were created in the years 1485 - 1490 in the workshop of Ghirlandaio master and his pupils. Today, the frescoes are preserved in excellent condition and despite the passage of time and maintenance are still well on colors. The author presents the next stages of the Testament characters Tornabuoni family, dressed in rich garments Florentine patrician. In conjunction with ornaments on fabrics and colors are a kind of "family album" of which you can take handfuls information about Renaissance clothing from the late fifteenth century.

 
Na freskach uwagę przyciąga jedna z ważniejszych postaci kobiecych tamtego okresu. Przedstawiona w profilu albo en face, młoda dziewczyna w giornei to Giovanna degli Albizi, która wyszła za mąż za Lorenzo Tornabuoniego, syna florenckiego bankiera w 1486 roku, małżeństwo było zgodne i udane ale nie brakowało i dramatów i tragedii. Młoda Giovanna zmarła podczas porodu w wieku lat 20. Giovanna była także muzą artystów (w tym przede wszytskim wspomnianego Domenica Ghirlandaio) kobietą wykształconą i rozumiejącą sztukę.
Znany jest także portret Giovanny z warsztatu Ghirlandaia i uważany za portret pośmiertny, znajdujący się w kolekcji Muzeum Thyssen - Bornemisza w Madrycie. To od tego portretu rozpoczęła się moja przygoda z historią sztuki i ubioru. 

The frescoes attracted attention as one of the most important women of the period. Presented in the profile or full face, a young girl in giornea is Giovanna degli Albizi who married Lorenzo Tornabuoni, the son of Florentine banker in 1486, the marriage was consistent and successful but there was no shortage and drama and tragedy. Young Giovanna died in childbirth at the age of 20. She was also the muse of artists (including  Domenico Ghirlandaio) and educated woman who understands art.

It is also known portrait of Giovanna from the workshop of Ghirlandaio and regarded as a posthumous portrait, in the collection of the Thyssen - Bornemisza Museum in Madrid. It is from this portrait began my adventure with the history of art and clothing.


Giovanna na portrecie ubrana jest w suknię spodnią oraz wierzchnią. Giornea to wierzchnia suknia bez rękawów, luźna, spod której widać suknię spodnią nazywaną - gamurra. Gamurra była suknią gdzie stanik i spódnica były razem zszyte. Stanik był obcisły i sznurowany z przodu. Rękawy szyte były z tego samego materiału co suknia lub też szyte z innego kolorystycznie materiału.


Giovanna in the portrait is wearing a dress bottom and top. Giornea to top sleeveless dress, casual dress can be seen from the bottom called - gamurra. Gamurra was where the dress bodice and skirt were sewn together. Bodice was tight and tied in the front. Sleeves were sewn with the same material as the gown sewn or another color material.

Santa Maria Novella, Florencja


wnętrze kościoła, w głębi Kaplica Tornabuonich, na pierwszym planie, krzyż Giotta


Kaplica Tornabuonich, strona prawaNa pierwszym planie po lewej w centrum stoi Giovanna ze swoja służbą
Tym razem Giovanna stoi po prawej stronie w giornei podobnej z portretu

Warto także zatrzymać się przy fresku Masacia  Świętej Trójcy z ok. 1425 roku. 
You should also stop at the Holy Trinity fresco by Masacio from about 1425.

Strona oficjalna kościoła Santa Maria Novella
Ciekawostka:  niedaleko kościoła znajduje się apteka Santa Maria Novella w tym roku świętuje 400 lecie istnienia. Dziś jest to także perfumeria (apteki dawniej sprzedawały perfumy), sklep oraz muzeum, niestety nie zdążyłam ją zwiedzić. Mam nadzieję, że zrobię to następnym razem.

Official site of the church of Santa Maria Novella

Interesting fact: the church is located near Santa Maria Novella pharmacy this year celebrates 400 years of existence. Today, it is a perfume (formerly pharmacies selling perfume), and a museum shop, but I could not visit it. I hope I'll do it next time.


Recently, the topic of Giovanna appeared to be an interesting book: Lorenzo and Giovanna. Timeless Art and Fleeting Lives in Renaissance Florence by Gert Jan van der Sman


4 komentarze:

Magdalena Bioggraff pisze...

Piękna Florencja!
Niestety, byłam bardzo dawno temu, 20 lat! Chętnie kiedyś wrócę...

atelierpolonaise pisze...

Tak, Florencja jest piękna jak i Mediolan, który przypomina mi przedwojenną Warszawę.

Miss Theodora Bear pisze...

Chciałabym tam pojechać. :) Wspaniałe miejsce.

atelierpolonaise pisze...

Miss Theodoro, zachęcam ... od kilku lat jeżdżę w sumie tylko do Florencji ale zawsze zostawałam w mieście tydzień albo dłużej. Jestem zdania, że zwiedzanie miasta takiego jak Florencja tylko przez jeden dzień czy dwa, jest marnowaniem i czasu jak i pieniędzy.