Gifts for Gdansk. Dary dla Gdańska

Nie trzeba przypominać, że Gdańsk po drugiej wojnie światowej stał się uboższy o wszelkiej maści zabytki. Tym bardziej cieszą wiadomości o darach dla gdańskich muzeów. Ostatnio miało miejsce takie wydarzenie. Spadkobierczyni zasłużonego rodu gdańskiego Gralathów - Arianna Sartori in Donati von Gralath podarowała rodzinne zbiory Muzeum Narodowemu w Gdańsku. 
Są to przede wszystkim obrazy i kilka dokumentów związanych z rodziną Gralath.

It goes without saying that Gdańsk after  The Second World War  has become poorer with all sorts of monuments. The more messages are enjoying that,  to Gdansk museums get more monuments now as gifts. Recently such an event took place. Heir to a distinguished family of Gdansk Gralath family - Arianna Sartori in Donati von Gralath, donated the family collection for the National Museum in Gdansk. These are mostly pictures and a few documents relating to the family Gralath.

Obecnie trwa wystawa - prezentacja daru, codziennie do 8 września w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Byłam i widziałam, polecam wszystkim, przy okazji można zwiedzić całe muzeum. 

Currently, the exhibition - presentation of the gift, daily until September 8 at the National Museum in Gdansk. I was, and I saw, I recommend to all, by the way you can explore the whole museum.
  
Kilka słów o samych portretach. Datowane są ( nie wszystkie prawidłowo wg. mnie) na drugą połowę XVIII wieku. Widoczne są wszystkie istotne szczegóły ubiorów zarówno damskich jak i męskich. Stanowią zaledwie ułamek jak Gdańszczanie ubierali się i jaki preferowali styl a mamy tam zarówno modę polską jak i francuską z elementami angielskiej mody mundurowej, widoczna jest także biżuteria. Bardzo mało zachowało się także portretów z XIX wieku. Tutaj można zobaczyć damski portret z pierwszej poł. XIX wieku (ok. 1845 - moje datowanie) w biało - srebrzystej sukni balowej. 

A few words about the same portraits. Are dated (not all correctly (?) in the second half of the eighteenth century. You can see all the relevant details of clothing for both women and men. Represent only a fraction of the  old Danzig dressed and what we preferred style and fashion where both Polish and French with English fashion uniformed elements. Very few survived the portraits of the nineteenth century. Here you can see the lady's portrait of the first half. The nineteenth century (around 1845 - my dating) in white - silver ball gown.

 Nie wiem jaką interpretację przyjmą albo już przyjęli pracownicy muzeum co do mody prezentowanej na tych portretach, niestety ja swoje uwagi zachowam do pracy doktorskiej. Mogę tylko dodać, że owe portrety niezwykle dokładnie ukazują krój ubioru. 

I do not know what interpretation they adopt or have already adopted the museum staff about the fashion presented in these portraits, but I will keep my comments to the dissertation. I can only add that these portraits reveal an exact fit clothing.

Należą się podziękowania zarówno darczyńcom jak i Muzeum, które przyjęło i udostępniło dar dla zwiedzających. Dziękuję.


Portret Daniela Gralatha, malarz nieznany, ok 1770, MNG/ Portrait of Daniel Gralath by anonimous artist.



Portret Carla Friedricha von Gralath, Malarz Józef Kosiński (?), 1774, MNG/ Portrait of Carl friedrich von Gralath by Józef Kosiński (?), 1774


Portret Renaty Wilhelminy von Gralath, autor nieznany, ok 1770, MNG/ Potrtait of R.W. von Gralath, 1770


Portret Anny Florentiny Groddeck von Gralath, autor nieznany, 1770-80,MNG/ Portrait of A.F. Groddeck von Gralath by anonimous artist, 1770-80
Portret Charlotty Constantii Beaty von Gralath, autor nieznany, 1783 - 90(?),MNG/ Portratit of Ch. C. B. von Gralath by anonimous artist, 1783-90 (?)
Portret Caroline Renate von Bagge, autor nieznany, 1770 (?)MNG/ Portrait of C.R. von Bagge by anonimous artist, 1770(?)
Portret Daniela Gottfrieda Davidssona (?) malarz nieznany, 1773 - 80, MNG/ Portrait of D.G.Davidsona by anonimous artist, 1773-80
Marcello Bacciarelli, Portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 1790, MNG/ Portrait of King of Poland Stanislas August Poniastowski by M. Bacciarelli, 1790
Portret Stanisława Carla von Gralath, malarz nieznany, 1830,MNG/ Portrait of Sanislaw Carl von Gralath by anonimous artist, 1830
Portret Carla Aleksandra von Gralath, malarz nieznany, 1840, MNG/ Portrait of Carl Alexander von Gralath by anonimous artist, 1840
Portret Marie Louise von Gralath, malarz nieznany, 1845 - 55 (?), MNG/ Portrait of M.L. von Gralath by anonimous artist, 1845-55(?)
Portret Marie Louise von Gralath, malarz nieznany, 1845 - 55(?), MNG/ Portrait of M. L. von Gralath by anonimous artist, 1845 - 55









4 komentarze:

Magdalena Bioggraff pisze...

Jakie to ważne i cenne inicjatywy, gdy dowiadujemy się, że prywatne osoby swymi darami wzbogacają stan naszych muzeów. Nawet jest wśród tych wszystkich portretów wizerunek króla Stasia.

atelierpolonaise pisze...

Tak, Król Staś był ojcem chrzestnym jednego z Gralathów i dostał od niego ten portret.
Myślę, że takie osoby zasługują na tablicę pamiątkową np w muzeum gdzie spoczęły ich dary.

Magrat pisze...

o, ładny ten Carl Alexander :) fantastyczny podarunek

atelierpolonaise pisze...

Taki z bokobrodami? Daniel Gralath też wydaje się być sympatycznym.