Artykuł o haftach. My new article about embroidery
Na początku lipca ukazał się mój kolejny artykuł Dzieje haftu na Jedwabnym Szlaku , który jest przedwstępną zapowiedzią wznowienia mojej książki poświęconej Jedwabnemu Szlakowi. Artykuł poświęcony jest historii haftu na Jedwabnym Szlaku i jak jego techniki rozwinęły się w Europie  a przede wszystkim w XVIII wieku, gdzie techniki i styl chińskiego hafciarstwa został skopiowany na potrzeby rynku europejskiego.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Gdańskie Studia Azji Wschodniej, zeszyt 7, 2015 


At the beginning of July appeared my next article History of embroidery on the Silk Road, which is a preliminary announcement of the resumption of my book dedicated to the Silk Road. The article is devoted to the history of embroidery on the Silk Road and how its techniques developed during the Middle Ages and above all in the eighteenth century, where technology and style of Chinese embroidery has been copied for the European market

This article was published in the journal Gdańskie Studia Azji Wschodniej, zeszyt 7, 2015 

 

Brak komentarzy: