Tajemnicze debiutantki. Two mysterious debutante from Danzig?

Kilka razy trafiłam na piękny obraz przedstawiający dwie młode kobiety w sukniach balowych z 1889 roku. Tym razem nie suknie mnie zastanowiły wszak jej wzory można znaleźć w wielu magazynach dla pań jak chociażby sławny Bluszcz, ale autorka portretu Martha Aronssohn i dopisek Danzig. Czy jest to człon jej nazwiska, ja nie jestem o tym do końca przekonana, tym bardziej że autorka podpisała sie tylko jako Aronssohn. Danzig w tym przypadku Gdańsk może oznaczać miejsce powstania obrazu. Czy są to dwie gdańszczanki, sportretowane tuż przed balem. Bycie debiutantką było przecież ważnym wydarzeniem dla młodej panny i ten moment warto było uwiecznić. 

 I found a beautiful picture of two young women in ball gowns from 1889. This time I did not give thought, after all, dresses her designs can be found in many magazines for women like Der Baazar, but the author of the portrait Martha Aronssohn and the footnote - Danzig. Whether it is a member of her name, I'm not about to end convinced, especially since the author has signed only as Aronssohn. Danzig in this case may mean place Gdańsk image formation. Are these two women, portrayed just before the ball. Being a debutante was still an important event for the young lady and this time it was worth it to perpetuate.

Niestety nic nie wiadomo o życiu malarki, jak również nic nie wiadomo o proweniencji tego obrazu. Czy zachowało się więcej jej obrazów? Na stronach internetowych tych informacji nie znalazłam, w jednym miejscu podane iż była duńską malarką w drugim,że była niemiecką. Nie zetknęłam się również z tym nazwiskiem w opracowaniach na temat malarzy działających w Gdańsku w XIX wieku. 

Unfortunately, nothing is known about  life of a painter, and nothing is known about the provenance of this image. Are preserved more of its images? On the website I did not find this information in one place given that it was a Danish painter and  in the second, it was German. I can't fo find any information about her in the books about painters working in Gdansk in the nineteenth century.

Martha Aronssohn, Debutante, 1889, Danzig (?) source


 
podpis autorki portretu jako "Aronssohn, 1889"

Jej inny portret kobiecy, zatytułowany "Przed balem" także jest podpisany jako Aronssohn. Wniosek dla mnie jest taki iż portret debiutantek przedstawia gdańszczanki w toaletach balowych. 
Być może jej życiorys związany jest z Gdańskiem i ciekawie byłoby znaleźć czas na przebadanie tego tematu. Jej portrety wpisują się w kanon malarstwa portretowego nawiązujacy do Johna Singera Sargenta czy do Toulmouche'a

The other portrait of a woman, entitled "Before the ball" is also signed as Aronssohn. The application for me is that it shows the portrait debutante ball gdańszczanki toilets.
I want to do some research about her work (if was) in Danzig,  I think that it will be very interesting

4 komentarze:

Magdalena Bioggraff pisze...

Uroczy ten portret dwóch młodych dam ubranych w tak piękne suknie! Jakie kolory! Osobiście wybrałabym jasnoniebieską. :))

atelierpolonaise pisze...

Ja różową ale i tak obie mi się podobają.

Gabrielle pisze...

Ja też wybrałabym różową! Ta dziewczyna ma też piękny wachlarz :)

atelierpolonaise pisze...

Ze strusich piór, ostatnio widziałam w jednym ze sklepów.